High level of law

Każde wielkie osiągnięcie zaczyna się decyzją by spróbować – zróbmy to razem!

O MNIE

Towarzyszę
w drodze na szczyt

Specjalizuje się w doradztwie prawnym dla biznesu opartym o autorski model Business for five (5). Do pomysłu Klienta podchodzę indywidualnie, uczestnicząc w każdym etapie rozwoju jego przedsięwzięcia, świadcząc szeroki zakres usług prawnych. Zapewniam prawne zaplecze w rozpoczęciu biznesu, jego rozwoju czy przekształceniu. Poprzez bliską współpracę z szeroko rozumianym biznesem, staram się znaleźć dogodne rozwiązania prawne i finansowe. W pełni świadom, iż prowadzenie działalności gospodarczej wymaga odpowiedniego poczucia bezpieczeństwa prawnego, nie zapominam przy tym, że biznes ma być przede wszystkim źródłem zysku i niezbędny jest jego dynamiczny rozwój. Wyróżnia mnie umiejętność minimalizowania potencjalnego ryzyka we wstępnej fazie działań i skuteczne wskazówki prawne w dalszej fazie rozwoju pozwalające osiągać kolejne szczyty. Słowo „problem” jest dla mnie motywacją do działania i znajdowania unikalnych rozwiązań. Rozumiem biznes i jego potrzeby, dlatego oferuję pełne spektrum usług zmierzających do maksymalnego wykorzystania potencjału firm, z którymi współpracuję.

Wznieś firmę na wyższy poziom

Przepisy zmieniają się każdego dnia,
nie daj się zaskoczyć, znaj swoje prawa.

Czym się zajmuję?

Kompleksowa obsługa prawna dla przedsiębiorców

Business for five (5) – autorski model usług doradztwa prawnego dla biznesu oparty o 5 płaszczyzn, niezbędnych w rozpoczęciu, jak również rozwoju każdego przedsiębiorstwa. 

Kompleksowość

Współpracujemy z najlepszymi w Polsce.

Rzetelność

Jesteśmy specjalistami, którym możesz zaufać.

Szybkość

Działamy natychmiastowo. Wiemy jak ważny jest czas.

OFERTA

Oferta dla klientów biznesowych

Pełne wsparcie przy sporządzaniu, negocjowaniu wszelkiego rodzaju umów, kontraktów niezbędnych w prowadzeniu skutecznego biznesu (od umów o pracę, kontraktów B2B, poprzez umowy inwestycyjne, umowy o świadczenie usług, aż do kontraktów biznesowych pomiędzy przedsiębiorcami skupiających przedsięwzięcia stron), reprezentowanie Klienta przed Kontrahentami, organami administracji publicznej;

Obsługa korporacyjna spółek jak również wsparcie prawne w zakresie wszelkich wymagań prawnych od przedsiębiorców dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (np. uchwały zarządu, rady nadzorczej, prowadzenie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, Zgromadzenia Wspólników, rozwiązywanie wewnętrznych sporów, przeprowadzanie negocjacji, sporządzanie wewnętrznych regulaminów i procedur);

Kompleksowa obsługa obszaru ochrony danych osobowych poprzez wdrożenie niezbędnych rozwiązań w zakresie dokumentacji, audyt, sporządzanie i negocjowanie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, pełnienie funkcji Inspektora Ochrony Danych Osobowych;

W obecnych czasach biznes tworzy i rozwija się w Internecie. Doradzamy prawnie jak zgodnie z przepisami prowadzić handel elektroniczny i rozwijać biznes na odległość w Internecie w ramach obowiązujących przepisów prawa.

Specyfika każdego biznesu jest inna i podlega reżimowi ustaw i rozporządzeń adekwatnych dla danej gałęzi, jak np. ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, prawo ochrony środowiska, prawo sportowe, prawo budowlane. Dlatego też w ramach obsługi prawnej biznesu zapewniamy Klientom specjalistyczną znajomość aktów prawnych odpowiadających biznesowi Klienta, lub polecamy i nadzorujemy współpracę z podmiotami specjalizującymi się w danym obszarze.

OFERTA

Law for People

W swojej pracy kieruję się przekonaniem, że inwestycja w człowieka jest bezcenna, a każdy człowiek jest tak samo ważny. 

Z tego względu, nie odmawiam wsparcia prawnego również w sprawach życia codziennego jak alimenty, opieka nad dzieckiem, rozwód czy sprawy spadkowe. Jeśli masz inny problem prawny, postaram się znaleźć skuteczne rozwiązanie lub podmiot, który Ci w tym pomoże.

Na szlaku w drodze na szczyt, wszyscy Tworzą jedną drużynę, dlatego też zachęcam do wspierania się na każdej płaszczyźnie naszego życia. Zapraszam również do wspólnych inicjatyw Pro Bono oraz wypraw górskich czy rowerowych.

Hello & welcome
ZAUFANIE

Wiesz z kim pracujesz

Jestem Radcą Prawnym, członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie (ukończona aplikacja radcowska z wyróżnieniem), absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (również ukończona z wyróżnieniem), absolwentem podyplomowych studiów z finansów i bankowości dla prawników Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, laureatem wielu stypendiów i konkursów za wybitne osiągnięcia naukowe, autorem licznych publikacji i artykułów z zakresu prawa handlowego, finansowego, cywilnego.

Legitymuję się wieloletnim doświadczeniem w doradztwie prawnym dla biznesu. Obecnie świadczę usługi prawne dla jednego z największych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Przez ostatnie trzy lata tworzyłem i zarządzałem obszarem prawnym w Mount Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Doświadczenie prawne zdobył również jako prawnik wewnętrzny w korporacjach oraz warszawskich kancelariach prawnych specjalizujących się w obsłudze korporacyjnej spółek oraz koordynowaniu projektów biznesowych od strony prawnej, w szczególności tych z branży finansowej oraz IT.

Jestem współzałożycielem spółki specjalizującej się w obsłudze podmiotów w zakresie ochrony danych osobowych. Przez wiele lat, zdobywałem doświadczenie w projektach biznesowych z branży rynku kapitałowego, IT, finansowego, E-commerce, nieruchomościowej, budowlanej, sportowej, handlu międzynarodowego, oraz usług świadczonych w ramach small business (małych i średnich przedsiębiorstw).

Współpracuję z prawnikami, doradcami podatkowymi i doradcami finansowymi posiadającymi doświadczenie w wielu gałęziach biznesu.

Wynagrodzenie

Rozliczenie dostosowane do Twoich potrzeb

Wynagrodzenie dla każdego Klienta ustalana jest indywidualnie przed rozpoczęciem współpracy uwzględniając konieczny nakład pracy, czas oraz indywidualne potrzeby oraz  sytuację Klienta.

Stosujemy następujące formy rozliczenia:

Wynagrodzenie godzinowe

wysokość uzależniona jest od liczby przepracowanych godzin

Wynagrodzenie ryczałtowe

wysokość wynagrodzenia jest stała i określona stawką miesięczną

Wynagrodzenie za poszczególne usługi

wysokość wynagrodzenia jest stała i ustalona z góry

Porady prawne

Koszt porady prawnej – od 250 zł netto + VAT; (forma stacjonarna, telefoniczna lub online, wedle życzenia Klienta)

POROZMAWIAJMY!

Zapewniam profesjonalną obsługę prawną dla firm

KONAKT

Kancelaria radcy prawnego -
Kamil Sypek

Nullam quis risus eget urna mollis ornare vel eu leo. Aenean lacinia bibendum nulla sed